HemMedlemsinfo från styrelsen

Medlemsinfo från styrelsen

A. Rapport från styrelsemöte den 21 februari 2018 kl. 09.00-12.00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Närvarande styrelseledamöter Matilda Ahlgren, Mats Ahlström (Ordförande), Anders Billing, Maria Hamrefors, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson och Christoffer Palmer.  Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare. Övriga adjungerade till respektive mötespunkt var Anna Engström Världsbokveckan, Per PeKå Englund Tidningen Svensk Bokhandel, Eva Svedberg och John Mutter, Shelf Awareness.

Styrelsen behandlade

 • Medlemsärenden – Charlotta
  • …Uppdrag att dokumentera SBFs medlemsutveckling de senaste 10 åren
 • Preliminärt årsbokslut för 2017 – Mats
 • Genomförd flytt av kapital till SEB Stiftelsefond Balanserad – Mats
 • Boken 2018 och Bokförsäljningsstatistiken – Mats
  • …Boken 2018 – seminariet synpunkter på genomförandet
  • …Bokförsäljningsstatistikens utveckling med tillkommande streamingtjänster
 • Bokhandelsskolan – ledamöter – Mats
  • …Madeleine Klackenberg och nya ledamöterna Anders Billing och Karin Helin
 • 125-års jubiléet – Mats
  • …Beslut om inriktning och arbetsgrupp
 • Rådgivning – Mats
  • …Beslut om genomförande på prov under 2018 med Mats och Reinhold
 • Samarbetet med Förläggareföreningen – Mats
 • GDPR – dataskyddsförordningen – se bl. a Svensk Handels hemsida
 • Inbjudan till danska bokhandlareföreningens branschdag – Mats
 • Information om Winter Institute 13 i Memphis – Mats
 • Övriga frågor
  • …Beslut om försäljning av vissa tillgångar – Charlotta
  • …Beslut om uppgradering av SBFs hemsida – Charlotta
 • Världsbokveckan – Rapport av Anna Engström
 • Tidningen Svensk Bokhandel – Information av Per PeKå Englund
 • Shelf Awareness – Information av John Mutter

 

B. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 17 april kl. 11.30 – 14.30.

Övriga styrelsemöten är inplanerade för
12 juni 2018 kl. 11.30 -14.30 inkl. lunch

C. Årsmöte och 125 års Jubileum för Bokhandlareföreningen tisdagen den 4 september kl. 17 på Nalen i Stockholm

Mer information kommer under våren 2018! Notera datum redan nu!

Med vänliga hälsningar
Svenska Bokhandlareföreningen

Mats Ahlström
Ordförande