Under Världsbokveckan skänker vi 2 kr per såld barn- och ungdomsbok till Världsbokfonden.

Under Världsbokveckan skänker vi 2 kr per såld barn- och ungdomsbok till Världsbokfonden. Alla medel som kommer in ska oavkortat gå till att främja barns och ungas läsning vid insatser under Världsbokveckan.

I Världsbokfonden – Bankgiro 369-4890 – fonderas:

  • Bokhandelns insamlade medel, 2 kr per såld barn- och ungdomsbok under Världsbokveckan vilka oavkortat går till insatser för att främja barns läsande.
  • Bidrag från Stiftelsen Boken I Sverige och Svenska Bokhandlareföreningen.