Statistik i samverkan mellan SBF och SvF

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggare-föreningen i samarbetsprojekt kring detaljerad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument.

Den 1 juni 2013 rullade statistikinsamlingen igång. Från starten deltog sexton uppgiftslämnare, allt från bokhandlar, bokklubbar och varuhus till internetbokhandlar, med dagliga försäljningsdata till Bokrondellen. Idag sker insamlingen av försäljningsdata helt automatiskt.

Statistiken är unik
I Sverige har det inte funnits någon detaljerad statistik över bokförsälj-ningen till konsumenterna före 2013. Statistiken är därför unik i sitt slag och ger såväl bokbranschen som andra aktörer nya kunskaper rörande bokförsäljningen och bokens spridning i Sverige.

Samarbetet mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen utvecklas ytterligare genom återförsäljnings-statistiken. Föreningarna tar ett stort gemensamt ansvar för bokbranschen genom ökad kunskap och möjlighet till viktiga analyser.

Rapport:

Boken 2017

Rapport:

Bokförsäljning andra tertialet 2016

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2016

Rapport:

Boken 2016

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första och andra tertialet 2015

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2015

Rapport:

En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

av Leif Olsson

Rapport:

Boken 2015

Boken 2015

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, sbf@booksellers.se