Medlemsinfo från styrelsen

A. Rapport från styrelsemöte den 28 november 2017 kl. 09.00-12.00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm.

 

Närvarande styrelseledamöter Matilda Ahlgren, Mats Ahlström (Ordförande), Anders Billing, Maria Hamrefors, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson. Förhinder har Christoffer Palmer. Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare.

Styrelsen behandlade

… SEB Fonder – Mathias Falkengren informerade

… Medlemsärenden

… Resultat- och balansräkning per oktober månad

… Beslutade styrelsen att flytta föreningens kapital till SEB Stiftelsefond

… Projekt Världsbokveckan i samarbete med Bonniers och Piratförlaget

… Bokförsäljningsstatistiken
a. Rapport om projekt Tillväxtverket – första rapport/utbetalning klar
b. Analys av vilka bokhandlare som inte lämnar statistik
–  JB och Ugglan skall tala med respektive bokhandel
c. Rapport om brev till Bokinfo om vikten av en allomfattande artikeldatabas
d. Boken 2018 – program

… Tidningen Svensk Bokhandel – rekrytering Publisher

… Bokhandelsskolan – rekrytering av styrelseledamöter
a. JB och Ugglan skall nominera ledamöter
b.  Ordföranden skall kontakta BMF och nuvarande ledamöter

… Övriga frågor
a. #metoo – om branschsamarbete med SvF
b. BooksellingBritain2017 – analys av bokhandelns samhällsekonomiska betydelse
c. Styrelsearvode 2017 – beräkning/fördelning/utbetalning
d. Fråga om behandling av föreningens konst
e. Dag Klackenbergs Stipendium – rapport från utdelning till Tora Lindberg
f. Fråga om initiativ från ordföranden angående medlemsrådgivning
g. 125 års Jubileum – beslutade styrelsen att genomföra den 4 september 2018
h. GDPR – hur skall bokhandeln genomföra EU:s nya dataskyddslag
i. Digitala styrelsemöten – inga pappersbilagor till kommande styrelsemöten
j. Ändrat styrelsemöte från tidigare 20/2 till 21/2 kl. 9-12

B. Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 21 februari
kl. 09.00-12.00.

Övriga styrelsemöten är inplanerade för
17 april 2018 kl. 11.30 -14.30 inkl. lunch
12 juni 2018 kl. 11.30 -14.30 inkl. lunch

C. Boken 2018 äger rum tisdagen den 20 februari kl. 13-17 Nalen, Stockholm
Reservera tid och plats!

D. Årsmöte och 125 års Jubileum för Bokhandlareföreningen tisdagen den 4 september kl. 17 på Nalen i Stockholm
Mer information kommer under våren 2018! Notera datum redan nu!

 

 

Rapport från styrelsemöte per telefon den 24 oktober 2017.

Närvarande styrelseledamöter Matilda Ahlgren, Mats Ahlström (Ordförande), Anders Billing, Maria Hamrefors, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson och Christoffer Palmer.

Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare.

Styrelsen behandlade

… medlemsärenden – Charlotta och Mats

… resultat- och balansräkning per september månad – Mats

… projekt Världsbokveckan – Mats och Reinhold

… Bokförsäljningsstatistiken – Mats och Maria

Beslöts att lyfta frågan om vikten av en allomfattande artikeldatabas

… Bokförsäljningsstatistiken – projekt Tillväxtverket – Mats och Maria

… Tidningen Svensk Bokhandel – rekrytering Publisher – Mats och Reinhold

Mats kommer att arbeta på deltid operativt i SvB i avvaktan på ny VD

… Europeiska Bokhandlareföreningen årsmöte Frankfurt – Mats

Kontakter med Nielsen, konferensdeltagande och årsmöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 28 november kl. 9-12.00.

Övriga styrelsemöten är inplanerade för

20 februari 2018 kl. 10.00 -12.30 inkl. enklare förtäring, före Boken 2018
17 april 2018 kl. 11.30 -14.30 inkl. lunch
12 juni 2018 kl. 11.30 -14.30 inkl. lunch

Rapport från styrelsemöte den 28 september 2017 på Bokmässan Göteborg

Närvarande styrelseledamöter Matilda Ahlgren, Mats Ahlström (Ordförande), Maria Hamrefors, Katarina Jeansson och Christoffer Palmer.

Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare.

Styrelsen behandlade

… medlemsärenden – Charlotta och Mats

… planering inför årsmötet – Mats

… projekt Världsbokveckan – Mats

… Stiftelsen Bokenbranschens Utbildnings- och Understödsfond – Maria och Mats

… Bokförsäljningsstatistiken – halvårsrapport – Mats och Maria

… Bokförsäljningsstatistiken – projekt Tillväxtverket – Mats och Maria

… Tidningen Svensk Bokhandel – nya ägardirektiv – Mats

… Europeiska Bokhandlareföreningen årsmöte Frankfurt – Mats

Årsmöte i Bokhandlareföreningen torsdagen den 28 september kl. 10 Bokmässan Göteborg

Se protokoll på föreningens hemsida – http://www.booksellers.se/

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, sbf@booksellers.se