Bokrean 2018

Datum: fredag 28 april 2017

Startdagen för Bokrean 2018 har fastställts till tisdagen den 27 februari 2018.

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, sbf@booksellers.se